Wiertła składane

Wiertła składane

Wiercenie - charakterystyka i parametry 

Typowym narzędziem używanym do wiercenia w materiałach jest wiertło kręte, które  jest narzędziem dwuostrzowym, ponieważ ma dwie krawędzie skrawające.

Budowę wiertła przedstawia rysunek 1.

W każdym powyższym wiertle jest ścin, który jest strefą martwą powodujący wzrost oporów skrawania. Im większa średnica wiertła tym większy ścin.  Dlatego wiercąc narzędziami ze stali szybkotnącej  (HSS lub HSSE) zaleca się wiercić w pełnym materiale do fi 20, a powyżej należy stosować powiercanie czyli powiększanie już istniejącego otworu. Średnica wiertła wstępnego powinna wynosić około 0,3 średnicy nominalnej .   I tak, jeżeli chcemy wywiercić np. otwór fi 30  powinniśmy  zastosować powiercanie  stosując wiertło wstępne o fi9. Ta wartość jest wartością teoretyczną dlatego dobrze możemy zastosować wiertła o średnicy fi7 jak i fi11 nie wpłynie to na jakość otworu nominalnego.

Wiertła Składane AKKO

W celu zwiększenia produktywności dobrze jest zastosować wiertła składane firmy AKKO

Chociaż swym wyglądem przypominają wiertła kręte Rys 3, to można powiedzieć  że są to dwa wiertła jednoostrzowe  (wstępne i zasadnicze) w jednej oprawce. Dlatego przy wierceniu Wiertłami AKKO nie musimy stosować powiercania.

Charakterystyka Wiertła AKKO

  • Przeznaczone do tokarek i Centrów frezarskich CNC oraz wiertarek i automatów wiertarskich.
  •  Wiertła posiadają powlokę ALPHA, zwiększająca odporność na ścieranie
  •  Zalecane podłączenie chłodziwa przez wrzeciono.
  • Wiertła charakteryzują się małymi oporami skrawania.
  •  Wysoka twardość powierzchni 750-800 Vicersa.
  •  Wiertła nie wymagają nawiercania.

Wiertła składane płytkowe

Płytka wewnętrzna  swym kształtem zaczyna skrawać już  od osi wykonywanego otworu (eliminując ścin w wiertłach krętych) dlatego traktujemy ją jako wiertło wstępne. Ta płytka jest najbardziej obciążoną płytką w wiertle, ponieważ podczas skrawania jedno naroże płytki ma zerową wartość prędkości skrawania Vc , a drugie ma 0,5 wartości nominalnej prędkości skrawania Vc. Dlatego zalecamy stosować płytkę o twardości węglika mniejszej niż w płytkach zewnętrznych. Natomiast płytka zewnętrzna ma za zadanie wykonać wiercenie zasadnicze (nominalne).  Na podstawie tych rozważań możemy stwierdzić, że wiercąc wiertłami składanymi AKKO mamy jedną operację wiertarską mniej niż stosując klasyczny sposób wiercenia. Kolejną zaletą zastosowania narzędzi składanych AKKO jest 6-krotny wzrost prędkości skrawania w stosunku do wierteł ze stali szybkotnącej. 6-krotny wzrost prędkości i brak powiercania powoduje ostatecznie 12-krotny wzrost wydajności wiertła AKKO Np. dla wiercenia w stalach węglowych konstrukcyjnych Rm<500MPa

prędkość skrawania Vc powinna wynosić - stale szybkotnące - 25m/min, płytki węglikowe wieloostrzowe – 150m/min.

Przykładowe parametry skrawania dla stali WCL (1.2343)

średnica wiercenia fi 16,5 z chłodzeniem n- 1000 obr./min posuw f- 0,05 mm/obr.

Udostępnij

Dodaj komentarz

 (z http://)