Jak prawidłowo wykonać toczenie

Jak prawidłowo wykonać toczenie

Jak prawidłowo wykonać gwint metodą toczenia

Toczenie gwintów to skorelowane połączenie  ruchu obrotowego z ruchem posuwowym. Posuw musi odpowiadać skokowi wykonywanego gwintu (podziałka gwintu).Kąt pochylenia linii śrubowej jest różny dla różnych średnic przy tym samym skoku co przedstawia poniższy rysunekDobór płytki podporowej w zależności od typu wykonywanego gwintu i zastosowanego noża 

W celu uzyskania prawidłowego wykonania zarysu gwintu oraz równomiernego zużycia płytek wieloostrzowych, a przez to  wy dłużyć  okres ich  trwałości i lepszej jakości powierzchni obrobionej - trzeba możliwie dokładnie dostosować do siebie kąt wzniosu linii śrubowej β gwintu i kąt pochylenia α płytki skrawającej w gnieździe noża. Zależności pomiędzy kątem wzniosu linii śrubowej i płytką podporową są przedstawione na Rys A 

Metoda standardowej linii śrubowej: Używana podczas skrawania gwintu prawego RH przy użyciu narzędzia RH lub gwintu lewego LH przy użyciu narzędzia LH. Metoda odwróconej linii śrubowej: Używana podczas skrawania gwintu RH przy użyciu narzędzia LH lub gwintu LH przy użyciu narzędzia RH. Rys B

Noże składane do gwintowania AKKO

Noże składane do gwintu firmy AKKO  są standardowo dostarczane z płytkami podporowymi pozwalającymi na uzyskanie kąta pochylenia  linii śrubowej wynoszącego 1,5°.Ta wartość z przedziału       1*-2*  zapewnia odpowiednią przestrzeń na powierzchniach bocznych płytki do toczenia gwintu bez przycierania. Rys.  Taka płytka podporowa pokrywa zapotrzebowanie około 80% operacji tokarskich. Wysokość ostrza w nożu L pozostaje stała dla wszystkich płytek wieloostrzowych i kombinacji płytek podporowych.

Udostępnij

Dodaj komentarz

 (z http://)